Safe and Sound

 Co to jest SSP?

Safe & Sound Protocol ™ (SSP) to pięciogodzinna interwencja słuchowa zaprojektowana przez dr. Stephena Porgesa w celu zmniejszenia stresu przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego, odporności psychicznej i umiejętności regulacji emocji. Oparte na teorii poliwagalnej od dr Porges, uspokojenie stanu fizjologicznego i emocjonalnego otwiera drzwi do lepszej komunikacji i skuteczniejszej terapii. 

SSP to innowacyjna terapia oparta na ponad 40-letnich badaniach naukowych, wykazująca istotne zmiany w następujących obszarach:

 • Regulacja emocji
 • Trudności społeczne
 • Nadwrażliwość słuchowa/mizofonia
 • Lęk i trauma
 • Zaburzenia uwagi
 • Autyzm, ADHD
 • Choroba lokomocyjna
 • Mutyzm wybiórczy
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Depresja

Ta nieinwazyjna interwencja może być wykonana we własnym domu (jeśli nie ma przeciwwskazań), pod moim zdalnym nadzorem i jest odpowiednia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Terapia polega na słuchaniu muzyki, która została specjalnie przetworzona, aby dostroić układ nerwowy, aby wprowadzić poczucie bezpieczeństwa i zdolność do angażowania się w życie społeczne. Pozwala to na lepszą interpretację nie tylko ludzkiej mowy, ale także emocjonalnego znaczenia języka. Kiedy interakcje międzyludzkie ulegają poprawie, często obserwuje się spontaniczne zachowania społeczne i zwiększoną zdolność uczenia się, samoregulacji i zaangażowania.

Co mówi dr Stephen Porges o SSP

Teoria poliwagalna Porgesa pokazuje, że dążenie do bezpieczeństwa jest tym, co napędza ludzkie zachowanie. W konsekwencji to, co często nazywamy „złym” zachowaniem, jest w rzeczywistości zachowaniem polegającym na walce lub ucieczce, adaptacji układu nerwowego mającej na celu ochronę przed postrzeganym zagrożeniem.

Czy moje dziecko poradzi sobie z tak długim słuchaniem?

Długość dziennego słuchania jest starannie dostosowywana do możliwości układu nerwowego słuchacza zarówno przed rozpoczęciem protokołu, jak i w jego trakcie. Muzyka, której słucha Twoje dziecko, to przyjemna muzyka z filmów Disneya. Podczas słuchania dziecko może wykonywać ciche czynności, które pomogą zachować uwagę, dadzą poczucie bezpieczeństwa i sprawią, że słuchanie będzie przyjemnością, takie jak kolorowanie, zabawa ciastem, przyklejanie itp.

Jak długo trwa cały protokół ssp?

Cały protokół trwa 5 godzin, ale czas trwania interwencji zależy od indywidualnych możliwości układu nerwowego słuchacza. Może to trwać od 10 dni przy częstotliwości słuchania 30 min / h, do kilku tygodni, a nawet dłużej, jeśli czas słuchania nie może przekraczać kilku minut dziennie.

Czy protokół może być użyty przez rodzica/osobę dorosłą?

Tak. SSP to interwencja przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Istnieje zestaw muzyki specjalnie przygotowany dla dorosłych jak i dla dzieci, który można stosować wymiennie w zależności od preferencji klienta.

Co potrzebuję żeby rozpocząć protokół?

Aby móc rozpocząć SSP, potrzebne są dobrej jakości słuchawki, smartfon lub tablet i przede wszystkim wykwalifikowany superwizor, który będzie czuwał nad całym protokołem.