Safe and Sound

 Co to jest SSP?

Safe & Sound Protocol ™ (SSP) to pięciogodzinna interwencja słuchowa zaprojektowana przez dr. Stephena Porgesa w celu zmniejszenia stresu przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania społecznego, odporności psychicznej i umiejętności regulacji emocji. Oparte na teorii poliwagalnej od dr Porges, uspokojenie stanu fizjologicznego i emocjonalnego otwiera drzwi do lepszej komunikacji i skuteczniejszej terapii. 

SSP to innowacyjna terapia oparta na ponad 40-letnich badaniach naukowych, wykazująca istotne zmiany w następujących obszarach:

  • Regulacja emocji
  • Trudności społeczne
  • Lęk i trauma
  • Zaburzenia uwagi
  • Mutyzm wybiórczy
  • Auditory sensitivity
  • Auditory processing disorder
  • Zaburzenia integracji sensorycznej
  • Depresją
  • Choroba lokomocyjna

This non-invasive intervention can be done in your own home (if there are no contraindications), under my remote supervision, and is suitable for both children and adults. Therapy involves listening to music that has been specially processed to fine-tune the nervous system (regulatory state) to introduce a sense of safety and the ability to engage in society. 

Co mówi dr Stephen Porges o SSP

FAQ

Jak długo trwa cały protokół ssp?

Cały protokół trwa 5 godzin, ale czas trwania interwencji zależy od indywidualnych możliwości układu nerwowego słuchacza. Może to trwać od 10 dni przy częstotliwości słuchania 30 min / h, do kilku tygodni, a nawet dłużej, jeśli czas słuchania nie może przekraczać kilku minut dziennie.

Czy moje dziecko poradzi sobie z tak długim słuchaniem?


Długość dziennego słuchania jest starannie dostosowywana do możliwości układu nerwowego słuchacza zarówno przed rozpoczęciem protokołu, jak i w jego trakcie. Muzyka, której słucha Twoje dziecko, to przyjemna muzyka z filmów Disneya. Podczas słuchania dziecko może wykonywać ciche czynności, które pomogą zachować uwagę, dadzą poczucie bezpieczeństwa i sprawią, że słuchanie będzie przyjemnością, takie jak kolorowanie, zabawa ciastem, przyklejanie itp.

What do I need in order to start SSP?

Aby móc rozpocząć SSP, potrzebne są dobrej jakości słuchawki, smartfon lub tablet i przede wszystkim wykwalifikowany superwizor, który będzie czuwał nad całym protokołem.