Konsultacje indywidualne

Podczas indywidualnych rozmów online, wspólnie z rodzicami przyglądamy się wyzwaniom, jakie przed nimi stoją i szukamy najlepszych rozwiązań dla ich rodziny. Swoją merytoryczną wiedzą dzielę się z rodzicami, dając im narzędzia do świadomego wspierania rozwoju ich dziecka, a także pomagając im w budowaniu dobrej i pełnej miłości relacji z dzieckiem. W pracy z rodzinami kieruję się rodzicielstwem bliskości, rozwiązaniami opartymi na współpracy, teorią poliwagalną i Self-Reg. Wierzę, że aby dobrze prosperować w życiu, musimy czuć się bezpiecznie w naszym środowisku, w naszych rodzinach, w sobie i to jest celem mojej pracy.
 
W pracy z rodzinami wykorzystuję innowacyjny protokół Safe & Sound Protocol (SSP) oraz interwencję FOCUS ILS. SSP to interwencja wspierająca zarówno dzieci, jak i dorosłych we wzmacnianiu układu nerwowego, regulowaniu emocji, zmniejszaniu lęku i radzeniu sobie ze stresem w szerokim znaczeniu, co może pomóc w osiągnięciu poczucia bezpieczeństwa. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj osobne strony: